Tüm dünyada sağlık sektöründe talep yaratmayı amaçlayan çalışmaların kabul görmemesi ile birlikte günümüzde diş hekimlerinin online mecrada yer edinirken uyması gereken bir takım kurallar çerçevesi oluşturulmuştur. Ülkemizde sağlık alanında reklam yasağının sınırlarını belirleyen mevzuat 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, TDB ve Dişhekimleri Odaları Disiplin Yönetmeliği ve Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte beyan edilmiştir. Bu mevzuat ile birlikte diş hekimlerinin bir web sitesi oluştururken uyması gereken bir takım kurallar ortaya konmuştur.  Bu çerçevede bir diş hekimi web sitesi arayıcılığı ile şu eylemlerde bulunmamalıdır.

 • Kendini meslektaşlarından öne çıkarmak ve reklamını yapmak
 • Web sitesi üzerinden online tedavide bulunmak
 • Reklam unsuru barındıran yazı, resim vb. yayınlamak
 • Tedavilerine ilişkin öne çıkarıcı beyanlarda bulunmak
 • Meslek sonrası eğitimlere, sertifikalara ve üyeliklere sitesinde yer vermek
 • Görev aldığı muayenehane ya da sağlık kuruluşuna ilişkin cezbedici açıklamalarda bulunmak
 • Alan adı olarak bir bilim ya da uzmanlık adını kullanmak (Örn. protezdis.com)
 • Alınan ödüller, siyasi görüş ya da mensubu olduğu cemaat, dernek hakkında bilgi paylaşmak
 • Tedavi ücretleri ile ilgili bilgi vermek

Bunların dışında bir diş hekimi web sitesi oluşturulurken aşağıda yer alan maddelere ilişkin içerikler yer alabilir.

 • Ad, soyad, unvan ve çalıştığı kurum
 • Bağlı bulunduğu Oda sicil numarası
 • Türk Dişhekimleri Birliği sicil numarası
 • Mezun olunan üniversitenin adı
 • Mezuniyet tarihi
 • Görev aldığı muayenehane ya da sağlık kuruluşunun adresi
 • İletişim bilgileri
 • Çalışma saatleri
 • E-mail adresleri ve bunlara bağlı iletişim formları
 • Uzmanlık dalları

Magnesia Web olarak bir diş hekimi web sitesi oluştururken yukarıda yer alan mevzuata tamamı ile uygun çalışma yürütüyoruz. Diş hekimliği etik kurallarına uygun bir site yapısı ve içerik düzeni oluşturarak tasarımlarımızı beğeninize sunuyoruz. Daha detaylı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

Saygılarımızla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir